‘Why are you being so rough on me?’

 (“Neden bana bu kadar haşin davranıyorsun?”)
Patricia Smith’in “Medusa” (1965) adlı şiirinden

Yenilikler ve denemeler
dengesiz vakitler.
Aklımızdakini söze dökmek için emsalsiz yollar arıyoruz
iç çatışma
Aklım orada,
ama bedenen buradayım.

melisbursin-slider

Melis Bürsin video, baskı ve fotoğraf üstüne çalışmaktadır. Bürsin’in videoları, bilgi ve deneyim arasındaki paradoksları açığa çıkarmak adına, medya kültürünün gündelik hayata doğrudan etkileri ile mitolojiyi birleştirirken—bastırılmış gerçeklikle koruma altına alınan değerler arasındaki ilişkiyi sorgular. Gerçeklik, artık birbirine bağlılık ve nostalji duygularının iç içe geçtiği internetin telepatik dalgalarıyla ölçülmektedir. Gerçek ile fantastik arasında bir yerde, bedenlerimiz birbirinden kopuktur; ancak bilincimiz bizi beraber olduğumuza inandıracak şekilde kandırır—aynen bir hayalet uzuv gibi. İşte bu vücut ve zihin arasındaki iççatışma, psikosomatik düzlem, teknolojinin remikslenmiş melodramatik kadın imgelerine kucak açtığı diyardır. Bu durum, kimi zaman bizi andıran, kimi zaman hiçbir kimseye benzemeyen ve kendini sürekli tekrar eden bir dizi simge oluşturur.

Patricia Smith’in “Medusa” adlışiirinden serginin başlığı olarak seçilen Neden bana bu kadar haşin davranıyorsun?, cinsel kimliğin yalnızca medya yönlendirmeleri sonucu oluşan bir yapı oluşunu ele almakla yetinmez. Sergi, aynı zamanda teknoloji dünyasındaki “sahne performanslarımızla” kendimizi sembolikleştirmemize aracı olan otokontrol mekanizmaları ve bunların toplumsal cinsiyeti şekillendirişini araştırır. Sergideki video, tanrıça Medusa’yı kişiselleştiren bir müzik klibi ortamında idolize edilen genç kızları anlatır: Poseidon’un şehveti, Athena’nın öfkesini dönüşür ve Athena Versace’nin rap yapanaltın kızıdır; sesi, bir umutsuzluk deryasında boğulup, yasaklı aşıkların ölüme atladığı Beirut’taki Raouché yamaçlarından yeniden duyulur.

Sergi, ıssız manzaraların neon ışıklarla monte edilmiş bir grup siyah-beyaz fotoğrafı yanı sıra, iki adet edisyonsuz Cibachrome baskıçiçek fotoğrafı da içermektedir. İki kız kardeşin samimiyet anlarında ya da cemiyet içerisinde çekilen portreleri galeri duvarlarına yayılmıştır; öte yandan, kişiselleştirilmiş altın rengi özel yapım serigraf … baskılar, çetrefilli bir inceleme konusu olarak Medusa’nın kafasının, sembolikten ikonik düzleme geçişinin izini sürer.

Melis Bürsin (d. 1984, İstanbul) birden çok zaman diliminde yaşıyor ve çalışıyor. Bürsin, Georgia Üniversitesi’nin Cortona programında İtalyan Sanat Tarihi üzerine öğrenim gördü. 2006’da Maryland Institute College of Art’tan lisans derecesini (BFA), 2013’te Columbia Üniversitesi’nden yüksek lisansını (MFA) tamamladı.