Sığınaktan Uzak

14.07-23.07.2016

Bu sergi iki arkadaşın seneler içinde biriktirdikleri konuşmalar, yazışmalar birbirleriyle yaptıkları fikir alışverişlerinin bir proje haline gelmiş halidir. Sanatçıların hayatlarındaki bazı farkındalıkları sunma girişimlerinin ilk adımı. Yarattıkları imgelerle bu sunumu bir tür eyleme geçirme çabaları.

Kariyer olarak kendisine fotoğrafçılığı seçmemiş de olsa değeri kendisinden habersiz anlaşılan fotoğrafçı Vivian Maier’dan esinlenerek, onun izole hikayesini ve değiştirerek kullandığı kimlikleri bir başlangıç noktası olarak alan sanatçılar kendi yalnızlıklarının farkındalığını ifade etmeyi hedeflerler. Yalnızlığı objektif bir şekilde incelemeye çalışıp, negatif ve pozitif yönlerini gözlemlemeye çalışırlar. Yalnızlığın “sığınaksızlığın” farkındalığıyla daha da belirginleşmesiyle kendi sığınaklarını bir yana bırakıp, zinde ve keşifçi bir gezintiye çıkarlar. Bu gezinti Deleuze ve Guattari’nin felsefesiyle birleştirmek gerekirse “şizofrenik” bir yürüyüşe döner. Deleuze ve Guattari’nin Anti Ödipus & Kapitalizim ve Şizofreni (1972) adlı kitabını keşfederken ve keşfetmeye devam ederken yarı zamanlı şizofrenler olarak konumlarını ele alan sanatçılar, yalnızlığı bir kavram olarak evrensel olarak değil ama şimdi, burada, kendileri için ve kendileri üzerinden yeniden tanımlayabilecekleri bir alan yaratırlar. Bu imgeler ve kurulumları gezintilerinin bugüne kadarki kişisel notları ve kavramsal eskizleri hallerine gelir.

Bu proje için galeriyi yeni ve geçici bir sığınak olarak kullanıp, fotoğraf enstalasyonlarıyla yeni bir bakış açısıyla yalnızlıklarını incelemeyi hedeflerler. Bu kurulumla seyirciyle birlikte yürüyebilcekleri yeniden yıkılması zorunlu olan yeni bir sığınak kurdular.

awayfromshelter_tr_eng-slider-draft