Engeller

OBSTACLES 1-9 | Zeynep Birced  | Küratör: Seyhan Musa | 9.11.2016-10.12.2016

Space Debris Zeynep Birced‘in solo sergisi Obstacles (Engeller)’i sunar. 9 Kasım Perşembe günü açılacak olan ve Birced‘in son dönem çalışmalarından oluşan sergi, karışık teknik enstalasyonlardan oluşuyor. Sergi 10 Aralık’a dek sürecek.

Tanımı gereği engel, bir şeye sekte vuran, alıkoyan, ilerlemeye mani olan demektir. Yaratım sürecindeki engeller oldukça soyuttur, bu mevhumu somutlaştıran ise kişinin engelle ilişkilendirdiği mahrumiyettir ve bu mahrumiyet, kişinin gelişiminin temelindeki engeldir. Birced, Obstacles’ı, üretimi geciktiren belirli edilgen faktörlerle bir yol haritası gibi tasarlarken, bireyin kişisel ve profesyonel hayatındaki sekteleri karşılaştırıyor. Engelle(n)me’nin yarattığı değerlendirilme yoksunluğunu mercek altına alan Birced, engellerin zamanla yaratıcı bir sürece ve sonuca dönüştürülebilirliğini sorguluyor. Sanatçı bu sürecin her zaman lineer ve ilerleyen değil, zaman zaman da gerileyen bir yönü olabileceği gerçeğini de kabulleniyor, ve hatta kutluyor. Çeşitli etkenler tarafından ortaya çıkan manileri günlük objeler ve imgeler üzerinden yeniden tanımlarken, bu süreçte kendi engellerini aşma prosesini de deneyimliyor. Yaratım mevhumunu irdeleyen sanatçı, bilineni değiştirmek ve dönüştürmek üzerine düşünürken bunun insan doğasının ve aklının üzerindeki yansımasını da sorguluyor. Maddenin var olan algısının ve münferit yaradılışının yıkılıp galerinin içinde yeniden inşası ile ilerlerlerken bu serginin önündeki engelleri aşmayı da hedefliyor.

Zeynep Birced Central St. Martins BA Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte olan sanatçının pratiği kolaj, heykel, enstalasyon ve videoyu kapsar. Her gün kullanılan ve ehemmiyet verilmeyen şeylerin temel olarak nasıl algılandıkları, medya değişken olsa da işlerin alt metninde süregelen bir öğedir. Sürecin sonuçtan önce geldiği bu metot ‘insanlık hali’ denilen durumun yönlerini incelerken elde edilen verilerin önemi ve belgelenmesi esasen eserlerini tanımlamayan birincil faktördür. Buluntu objeler ve imgeleri dönüştürerek yeniden inşa etmek insan algısını yer yer kırmak ve zorlamak adına bilinçli seçilen bir uygulama biçimidir. İnsan ve hakimiyet arasındaki düalizmin ilgi çekici olduğunu düşünen sanatçı sahip olunan şeylerin aslında sahip olan oldukları düşüncesini kendi hayatı üzerinden seyirciye aktarmayı amaçlar. Bu süreci yıkım, re-jenerasyon ve yeniden inşa metotlarıyla analiz etmektedir. Banal olanı ilginç kılmak ilginç olanın ne olduğunu sorgulatmak için yapılan bir hamledir zaman zaman. İnsan ve zihni arasındaki iletişimin sınırları bu yolla çözülebilir. Bu şekilde de bireyin süregelen yaratım ve tüketim serüveninin soyuttan somuta geçiş halini irdeleyen bir pratik haline gelmiştir.

*Space Debris, “Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2016-2017” kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.

sd-zb-facebook-event-cover