Face Value-Material Mimicry

FACE VALUE- MATERIAL MIMICRY | Julie Upmeyer | 06.04 – 06.05.2017

“Buradayız, öylece duruyoruz.

Başka yerlerde olmalıydık, belki tam da olmamız gereken yerdeyiz. Neyiz, neye dairiz, belki yerimiz, kütlemiz, oylumumuz, yüzeyimiz de ona dair. Ya da hepsi değişti, başka şeyiz artık.

Büyüdük ve küçüldük, apaçıkken saklı kılındık, kent sokakları, görkemli salonlardan buraya geldik. Öylece duruyoruz.

Aynı görünüyor olabiliriz ne ki özümüz değişti –mi?
Bizi biz yapan her şeyin değişmesi bizi değiştirir –mi?”

Sine Ergün, Istanbul, 2017

Julie Upmeyer’ın son kişisel sergisi “Face Value – Material Mimicry” 6 Nisan’da Space Debris’de açılıyor. 6 Mayıs’a kadar sürecek sergide, son dönem çalışmalarını sunacak olan Upmeyer, gündelik hayatımızda varolan alışılagelmiş malzemelerin ve dekoratif ögelerin zanaatkârlıktaki değerlerini ele alırken, sanatsal çerçeve içerisinde onları yeniden yorumlayıp dönüştürerek, izleyiciye onları yorumlayabilecekleri farklı bir alan yaratıyor.

Julie Upmeyer, heykeller, objeler, performanslar ve enstalasyonlar oluşturan bir sanatçı ve teşvikçidir. Annesinin kâr amacı gütmeyen kuruluşunun geri dönüştürülmüş endüstriyel malzemeleri arasında yetişerek, her türlü malzemeyi dönüştürmek üzerine özel bir ilgi geliştirdi. Grand Valley State Üniversitesi Sanat Okulu’nda seramik, heykel ve grafik tasarım eğitimi aldı. İstanbul’daki stüdyosunda birçok tutkusunu birleştiren eserler oluşturuyor: katmanlar ve emek, boyutlar ve zanaata özveri, sistem, madde ve parlak şeyler. Çalışmaları çoğunlukla seçilen bir materyali manipüle etmesinin doğrudan bir sonucudur; başka zamanlar da çalışmalarını, belirli bir alana, yere ya da temaya tepki vererek gerçekleştirir.

“Sahte değil, gerçek. Başka türlü nasıl olabilirdi?
Ama göründüğü gibi değil, bu nedenle yanıltıcı diyebilirsiniz. “

Julie Upmeyer, Istanbul, 2017