Armağan

“..hediye veren ve verilene, ‘dönüşüm’ü de beraberinde getirir”

“The Gift: Creativity and the Artist in the Modern World”, Lewis Hyde, 2007

Şubat ayı boyunca Space Debris, oluşturmak, yaratmak ve tartışmaya açarak yeni bir ‘kolektif bilinç’ projesini, oluşum surecine yaratırken diyalog üzerinden   harekete geçiriyor. Güncel olaylar ışığında, yaratıcı üretimin ve bunun sürdürülebilirliğinin önemini vurgulama gerekliliğinin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, sanatçıları birlikte üreterek ve mevcut çalkantılı koşullar içindeyken dayanma, başa çıkabilme ve var olma üzerine düşüncelerini paylaşarak bir ‘zihin laboratuvarı’ sergilemeye karar verdik.

Space Debris’in kurucusu Seyhan Musaoğlu sanatçıları duygularını daha iyi ifade edebilecekleri bu ‘enkaz’ alanını bir atölye olarak kullanmaları için davet ediyor. Bunu gerçekleştirirken davet edilen sanatçılardan en az bir eseri hayata geçirmesini istiyor. Bu üretimim sonucunda çıkan işler sanatçıların yineleme ve kanaatına bırakılmış.

Müzisyenler Korhan Erel, Şevket Akıncı ve yazar Defne Sandalcı ile başlayan “Kolektif Bilinç” projesinin ilki Nihal Martlı ve Seyhan Musa’nın “Mise en Abyme” projesiyle gerçekleşti.

Space Debris’in bu düşüncelerle yola çıkarak davet ettiği sanatçılardan biri olan Lara Ögel de, 21 Şubat’tan – 26 Şubat’a kadar ziyaretçi saatleri arasında Space Debris’te ‘Gift’ projesini gerçekleştirecek.

Ögel, Space Debris’deki bir haftalık stüdyo çalışması boyunca, sanatçıları ve katılımcıları hediye verme düşüncesi üzerine, farklı araçlar, kaynaklar ve fikirler üzerinden tartışmaya davet edecek.

Sanatçı Gülsün Karamustafa tarafından kendi arşivinden seçilerek oluşturulmuş bir grup buluntu fotoğraf kendisine hediye edilen Ögel hediyeleri stüdyo alanına getirerek, mekana gelen üçüncü taraflarla paylaşmak üzere, hediye verme eylemini deneyimlemeleri sağlanacak.

Armağan vermek, dahil olan taraflar arasında ilişki kurma eğilimindedir. Böylelikle, bir grubun içinde dolaşıma giren armağan meta değerini bırakarak birbirine bağlı bir takım ilişkiler içinde yeniden anlam kazanır ve merkezi olmayan bir bütünleşme ortaya çıkar.’
‘Armağan : Yaratıcılık ve Modern Dünyada Sanatçı’ Lewis Hyde, 2007

Gülsün Karamustafa, Merve Ünsal ve Ari Akkermans kendi sanat pratiklerini, ve önceliklerini konuşmak üzere bu projeye katılımcı olarak davet edilmiştir.

Bu projenin amacı, sanatçıların pratiklerine bakmak, işlerini yaparken kullandıkları materyallerle olan ilişkilerini, diyaloglarını kendi deneyimleri ve eserleri üzerinden tartışmaya açarak incelemeye almak. Verilen zaman içeresinde- 6 çalışma günü- hediye teması üzerine odaklanarak, her kişinin kendi önceliğine göre değerlendirmesine açık olacak.

 

*Space Debris, “Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2016-2017” kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir