COSMOS

COSMOS

Ece Cangüden ve Erkin Kapkın’ı ortak bir konseptte buluşturan; gezegenler ve uyduları, meteor yağmurları, güneş tutulmaları, karadelikler gibi kozmik imgelerden ilham alan “COSMOS” (Antik Yunan’da kainat) serisi fotoblok kağıdı ve flomaster mürekkepleri ile deneysel aynı zamanda lirik renk çalışmalarından oluşuyor. Kullanılan malzemelerle fotoğraf sanatı ve karanlık oda kavramına gönderme yapan Cosmos sergisi, sanatçıların son dönem işlerinden oluşuyor.

Ece Cangüden, 2012 yılında başlayan “Cosmos” serisi çalışmalarında, önceleri mürekkepleri pelur kağıdı üzerinde sıçratarak ve çözerek deneyimlerken, daha sonraları rengi absorbe etmek yerine ortaya çıkaran fotoblok kağıdı ile çalışmalarına devam etti. Tarzını yenilikçi, cesur ve dışavurumcu olarak tanımlayan Ece, bilinmeyene, dünya dışındaki dünyaya rengin kazandırdığı perspektif algısını kullanarak yarattığı karmaşık soyut formları ile insan zihni arasındaki temel karşılaşmayı yakalamayı umuyor.

Erkin Kapkın’ın COSMOS sergisindeki Kuasar serisi fotoğraf kağıdı üzerine flomaster kalemlerinin ve mürekkeplerinin saf alkol ile çözülerek meydana getirdiği spontane, emprovize ve lirik sonuçlarıdır. Tüm evrenden geçen dev bir gaz ağının bir parçası, süper kütleli bir karadelik tarafından tetiklenen ve parlak ışıyan (renk) aktif galaksi çekirdekleri, kuasarin galaktik çevresinin dışına kadar uzayan oluşumlarının sonsuza yükselmesi sonucunu oluşturur.

Space Debris’in kurucusu, sanatçı Seyhan Musa, “COSMOS” sergisi için özel olarak yarattığı “Cosmic Impressions // Kozmik İzlenimler” adlı kompozisyonu da sergi süresince sunacak. İlk olarak Zdravko Toic ile Tokyo’daki “Dangerous Whisper” sergisinde kullandığı teknikle, resimlerin pixel bilgisinin ses sinyali karşılığına çevirerek oluşturduğu “Görselin Duyumu” serisi kapsamında yarattığı ses kompozisyonları, iki boyutlu görsellerin seslerinin kaydedilmesinin sonuçları.  Galaktik imgelerin evrende ve zihindeki izdüşümlerini sadece görsel olarak değil aynı zamanda işitsel olarak da izleyicinin algılamasını sağlayıp tüm duyularıyla kozmik düzenin anlamlandırılmasına araç olmasını umduğu “Kozmik İzlenimler”, sergide sound enstelasyonu olarak sergilenecek.

ATÖLYE PERFORMANS:
Ece Cangüden, stüdyo çalışmalarının yaratım sürecini sergileyeceği atölye performansları aşağıda verilen tarihlerde gerçekleşecektir:
9 MART, PAZAR,  16:00-18:00
29 MART, CUMARTESİ, 17:00- 19:00

Seyhan Musa “Cosmos in Debris” canlı sound performans:
29 MART, CUMARTESİ, 19:30